• Simmersted Friskole- og Fribørnehave

Ønsker du at melde dit barn ind i Simmersted Fribørnehave, kan du henvende dig til os

 

Simmersted Fribørnehave, Simmersted byvej 6B, Simmersted, 6500 Vojens

[email protected], tlf.: 74 50 64 07/ 30707970

 

Simmersted Fribørnehave modtager børnene fra de er 2,11 år - skolestartsalder.

 

Taksten for børn i Simmersted Fribørnehave er kr. 1830,- pr. måned,som skal betales forud.

Prisen er inkl. Frugtordning en mdr. maddag og økologisk mælk.

Juli er betalingsfri. Søskenderabat fremgår af flg. link:http://www.simmersted-friskole.dk/Skolen/Skolepenge/tabid/75/Default.aspx

 

Efter indskrivningen modtager du et brev med oplysning om dit barn kan optages. Ved optagelse vil du modtage en opkrævning på kr. 200 i optagelsesgebyr. Når vi har registret din betaling, bliver dit barn optaget i Simmersted Fribørnehave.

 

Ansatte:       Leder:            Lilli Storm

                      Pædagoger:  Hanne Christensen og Jette Von Essen

                      Medhjælper:  Gitte Knudsen og Karina Meng

                      

Bestyrelsesformand: Carsten Friis ( Friskolen og Fribørnehaven har en fælles bestyrelse)

Forældreråd: Der vælges et forældreråd for børnehaven hvert efterår

 

 

Åbningstider:                                   Mandag - torsdag             kl. 06.20 - 16.45

                                                           Fredag                          kl. 06.20 - 15.30

 

Der vil forekomme lukkedage på følgende dage: fredag efter Kr. Himmelfartsdag, uge 29 og 30.

Den 24. og 31. december samt dagene mellem jul og nytår.

 

I ferier kan Friskolens SFO og Fribørnehaven sammenlægges. D.v.s. at de børn fra SFO´en som skal passes, kommer på besøg i børnehaven. 

 

Værdier:

Vi er en afdeling af Simmersted Friskole, og lever derfor naturligvis også ud fra de samme grundlæggende værdier som Friskolen gør. Her formuleret konkret med afsæt i børnehavens liv.:

 

 • Simmersted Fribørnehave vægter udeliv, kreativitet, sang og fortælling, sundhed og bevægelse.
 • Simmersted Fribørnehave tager afsæt i det gode børneliv og et godt læringsmiljø, hvor alle børn trives og udvikler sig individuelt og i fællesskabet.
 • Simmersted Fribørnehave ser legen som en vigtig del af barndommens værdi.
 • Simmersted Fribørnehave er en forældredrevet børnehave, hvor alle familier er en del af et fællesskab.
 • Simmersted Fribørnehave vil have et engageret og dygtigt personale.

 

Børnetal

Simmersted Fribørnehave er godkendt til et gennemsnit på 33 børn.

Vi er glade for at være en lille institution, da vi fra forskning ved, at børn trives bedst i små institutioner.

 

Simmersted Fribørnehave er en lille overskuelig børnehave

 • Med nærvær og tid til det enkelte barn.
 • Med trygge og overskuelige rammer.
 • Hvor man gennem fællesskabet og gode oplevelser styrker det enkelte barns selvværd
 • Med tid til fordybelse i leg og aktiviteter.
 • Med forældre der yder en indsats, har indflydelse, og engagerer sig i barnets børnehavetid.

 

Simmersted Fribørnehaves læringsforståelse:

 • Vi vægter højt, at børnene udvikler sig gennem leg.
 • Det skal være et sted, hvor børnene trives, har det sjovt, opbygger venskaber, udvikler sig og lærer.
 • Der sker læring når børnene er aktive, deltagende og når de får oplevelser, de reflekterer over og     forholder sig til.

 

Simmersted Fribørnehaves børnesyn:

 • Vi ser det enkelte barn som et selvstændigt individ, som er noget i kraft af de andre.
 • Vi ved at barnet har mange kompetencer, der udvikles gennem leg, leg er værdifuld.
 • Vi skal respektere hinandens forskelligheder og forudsætninger, og mødes som ligeværdige.
 • Vi vægter børnenes venskaber meget højt, idet det er vigtigt for barnets personlige og sociale udvikling, at det føler sig som en del af et fællesskab.

 

Den daglige pædagogiske praksis:

Børnene er i aldersopdelte grupper når vi spiser og når vi har gruppetid 3 formiddage om ugen.

Resten af tiden deltager børnene i aktiviteter  og danner venskaber på tværs af alder.