Retningslinjer for brug af mobiltelefoner og iPads på

Simmersted Friskole og i SFO'en

 

 

Da mobiltelefoner er blevet stadig mere almindelige i børnegruppen også hos vores yngste

børn, finder vi,  der er behov for at lave nogle retningslinjer for brugen af disse.

 

Vi mener at mobiltelefonens muligheder overvejende er af det gode og at det også er

skolens opgave sammen med jer forældre at give børnene en god kultur på dette

område. I den forbindelse har vi lavet nedenstående punkter, som vi beder jer forældre

være opmærksomme på og tale med jeres børn om.

 

  1. Det er ikke tilladt at optage billeder, video eller lave lydoptagelser af andre personer. Det er ubehageligt at blive fotograferet eller videofilmet, hvis man ikke ved det eller ikke har lyst til det. For at det ikke skal give anledning til ubehagelige episoder har vi besluttet, at børnene ikke må bruge disse funktioner på mobiltelefonen. Foto, video eller lydoptagelser må kun foregå i særlige tilfælde med personalets tilladelse.

 

  1. Skulle I opleve at blive ringet op af jeres barn i skole- eller SFO-tiden, og er jeres barn ked af det eller har været i en konflikt, vil vi bede jer om, at opfordre barnet til at gå til en voksen. Konflikter skal helst løses blandt de implicerede parter på stedet og ikke via samtale med forældre over mobiltelefonen. I vil altid få en orientering fra os, hvis der har været noget særligt i løbet af dagen. Ligeledes er I som altid velkomne til at henvende jer til os  omkring jeres barns trivsel .

 

  1. Vore forventninger er, at I, inden I giver jeres barn en mobiltelefon med i skole og SFO, har instrueret jeres barn i god og fornuftig brug af denne, herunder også taler med jeres barn omkring, hvad god mobilkultur er. Eksempelvis, at mobiltelefonen ikke er i brug når man spiser, deltager i en aktivitet eller andre sociale sammenhænge, da dette kan virke forstyrrende og også uhøfligt. Vores erfaring er, at børn ikke kan administrere at have en mobiltelefon før sidst i anden klasse, måske først i tredje klasse.

 

  1. Mobiltelefoner, som ikke bruges i undervisningen, skal medmindre andet er aftalt være slukket i tasken hele dagen.

 

  1. Store- og Ældstegruppen må bruge mobiler/iPads i frikvarterne, hvis reglerne følges. Følges reglerne ikke, konfiskeres mobilen. I undervisningstiden ligger mobilerne på lydløs hos læreren i klassen.

 

 

Søg gerne yderligere viden på www.medieraadet.dk