Kontakt skolen

Kontakt skolens leder og aftal et møde hvor skoleleder og forældre deltager (uden barn).

1. besøg på skolen

Forældre (uden barn) besøger skolen. Forældrene vises rundt på skolen og har en samtale med skolelederen.

2. besøg på skolen

Hvis forældre og skole bliver enige om, at Simmersted Friskole er en mulighed for barnet, kommer barnet på besøg på skolen sammen med forældre. Besøget kan finde sted i eller udenfor skoletiden. Dette aftales på forhånd.

Eleven med i undervisningen

Efter eleven har besøgt skolen, kan eleven tilbydes at prøve at gå på skolen og deltage i undervisningen. Besøget kan have en længde på 3-5 dage.