Forældrekreds
Forældrekredsen udgøres af samtlige forældre som har børn i skolen. Skolen ligger vægt på, at der er en aktiv forældrekreds. Som forældre er man engageret i livet på skolen, og alle kan og skal yde en indsats. Alle forældre skal derfor yde en indsats på skolen i et omfang af 20 timer årligt, samt 3-4 arbejdes lørdage. Skolen er altid åben, og forældrene er altid velkommen på skolen. 

Kredsmodel 

Skolekreds
Skolekredsen består af forældre og andre, der har interesse i skolen. Gennem et årligt kontingent på 50,- kr. pr. person, får man indkaldelse til den årlige generalforsamling, hvor man har stemmeret, samt er valgbar. Som skolekredsmedlem er man også meget velkommen på skolen, til at deltage i skolens virke, samt at deltage i fredagssamling.
 
Ny skolekredsmedlem
Ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem kan man blive medlem af skolekredsen. Bestyrelsen skal godkende nye medlemmer. Ansøgning om medlemskabet vil blive behandlet på det først kommende bestyrelsesmøde.