Børnehave og Skolebetaling

 

  • Egenbetaling indeksreguleres årligt, ved skoleårets start.

 

 

2016-2017 2017-2018

Bemærkninger

Skolepenge

   

 

1. barn

1100 kr.  1120 kr. 

 

2. barn

825 kr.  840 kr. 

- 25 %

3. barn

550 kr.  560 kr. 

- 50 %

SFO

   

 

Morgen

220 kr.  225 kr. 

6:20-7:45

Eftermiddag 1 * 

435 kr.  450 kr. 

13:30-15:00

Eftermiddag 2

282 kr.  290 kr. 

15:00-16:45 (15:30)

Anden pasning (pr. dag)

100 kr.   100 kr. 

På skolefridage

Bus (pr. måned)

205 kr.  210 kr. 

Lindormen

Busventeordning **

435 kr. 450 kr. 

Elever der venter i SFO'en om morgenen (fra sidst indkomne bus) og /eller om eftermiddagen til førstkommende bus kører fra skolen.

Børnehave

   

 

Børnehavebørn

1830 kr. 1880 kr. 

 

 

* inkl. værksteder, frugt, overnatning, julefrokost, fastelavn osv.

** Inkl. bustransport i Lindormen, pasning i morgen og eftermiddags SFO fra busankomst til busafgang, frugt og andre aktiviteter i SFO j.f. ovenstående

Der ydes søskenderabat på skole-/børnehavepenge således:
For 2. barn rabat på 25% 
For 3. og flere barn/børn rabat på 50%

Fx 1 børnehavebarn og 2 skolebørn:
Fuldpris for børnehavebarnet
Rabat 25% for 1. skolebarn, Rabat 50% for 2. skolebarn

Pr. 1/8-2012 udvides rabatordningen til også at gælde yngre søskende i pasning. Dvs. har man en yngre søskende i dagpleje, ydes der rabat efter reglerne med 2. og 3. barn etc. som ovenfor beskrevet.

Fx 1 dagplejebarn, 1 børnehavebarn og 1 skolebarn:
Fuldpris for dagplejebarnet
Opfyldningsfradrag svarende til 50% af hjemmekommunens børnehavepris, for børnehavebarnet. Rabat 50% for skolebarnet.

Rabatten gælder altid på det billigste barn. 

Der betales i 11 rater. Første rate betales sidste bankdag i juli og sidste rate betales sidste bankdag i maj.

 

Friplads

Der er mulighed for at søge om fripladstilskud til såvel skole som SFO. Skema til ansøgning fås på skolen i august måned, og skolen er gerne behjælpelig med at udfylde papirerne.
Det er Fordelingssekretariatet, som er ansvarlig for fripladstilskud.

På hjemmesiden www.fordelingssekretariatet.dk kan man under pkt. 3.1.1 læse mere om reglerne for fripladstilskud.

Kontakt skolens kontor, hvis du har yderligere spørgsmål.