Skoledagen   
Børnene på Simmersted Friskole er delt op i aldersintegrerede grupper.
  • Lillegruppen (0.kl., 1.kl. og 2. kl.)
  • Mellemgruppen (3.kl. og  4.kl.)
  • Storegruppen (5. kl. og 6. kl.)
  • Ældstegruppen (7. kl. og 8. kl.)
 
Der er max 16 –18 elever på hvert hold med én lærer. Der arbejdes både selvstændigt og på tværs af holdene.
 
Lillegruppen møder til undervisning fra kl. 8.00 til kl. 13.30. Fra mellemgruppen til og med ældstegruppen møder de til undervisning, mandag til torsdag fra kl. 8:00 til kl. 14:35 og fredag til kl. 13:30. Undervisningen er tilrettelagt i moduler, så der er tid til fordybelse.Undervisningsformen tilpasses efter fagene, gruppen og det enkelte barn.
 
Dagen begynder med fælles morgensamling, hvor der synges, og alle har mulighed for at fortælle om stort og småt, specielle begivenheder, fødselsdage og andet. Det er lærerne, evt. sammen med elever, der på skift står for morgensamlingen.
 
I morgenmodulet hver dag, samt hele tirsdag er der grundfag på elevernes skema i lillegruppen. I grundfagstimerne arbejdes der med dansk og matematik, både mundtligt og skriftligt. Endvidere arbejdes der med historie og kristendom. Der er frugt til eleverne hver formiddag. Alle har idræt, musik og natur/teknik, og der undervises i engelsk fra 1. årgang og tysk fra 5. årgang. I eftermiddagsmodulet arbejdes der 2-3 dage om ugen i kreative værksteder med fx billedkunst, håndarbejde, sport, musik, hjemkundskab og meget mere. Der udbydes forskellige værksteder i løbet af skoleåret.
 
I lillegruppen er eleverne oftest opdelt i klassetrin, når vi arbejder med dansk og matematik. Da vi altid er to lærere, har vi også mulighed for at opdele eleverne i grupper eller efter fx niveau eller interesse. Denne fleksibilitet og den lave klassekvotient, giver også god mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov.
 
Fredag efter spisepausen har hver gruppe ”gruppetid” med deres lærer, hvor der snakkes om ugens forløb. Derefter går alle børnene til fællessamling, hvor forældre og andre er velkommen til at deltage. Der synges og børnene har mulighed for at fortælle om noget af det, de har lavet i ugens løb eller fremlægge et godt arbejde. Dagen og ugen kan også afsluttes med en fortælling, det kan evt. være en medborger, der har en god historie.