Indmeldelse af elever til skolestart, kan ske ved henvendelse til: 
              Simmersted Friskole, [email protected], 74 50 61 22 (kan rekvireres på kontoret eller printes her)

Indmeldelsesskemaer kan afleveres på Simmersted Friskole, Simmersted Byvej 6, Simmersted

Efter Indmeldelsen modtager I et brev, som fortæller, vi har modtaget jeres indmeldelse, og der skal betales et indmeldelsegebyr på 200 kr. Når vi har registreret betalingen, vil barnet blive skrevet på en liste til det skoleår, det er meldt ind til.

Det år barnet skal begynde, vil I i starten af marts modtage et brev, hvor I og barnet vil blive inviteret til et møde på skolen.

Efter mødet betales et optagelsesgebyr på 1000 kr. Når vi har registreret betalingen, vil I modtage en kvittering på beløbet, og barnet er så optaget på Simmersted Friskole.

Vi gør opmærksom på at 31. januar, det skoleår barnet er indmeldt, er sidste frist for indmeldelse på Friskolen.

Udmeldelse kan ske med 2 måneders varsel til den 1. i en måned (udmeldelse kan rekvireres på kontoret eller printes her).

Indmeldelse i løbet af skoleåret

Når en elev søger optagelse på Simmersted Friskole, modtages forældre og elev til en rundvisning og en indledende snak med skolelederen.
Derefter træffes aftale med den pågældende elevs gruppelærer om to besøgsdage. Det er muligt for forældrene at deltage i undervisningen i besøgsdagene, men mindst en af dagene skal eleven være gæst uden forældre.
Antallet af disse dage kan øges om nødvendigt.
Efter aftale med forældrene indhentes skoleudtalelse fra den afgivende skole, og derefter træffes i samråd med elev, forældre, lærere og skoleleder endelig beslutning om optagelse på Simmersted Friskole.