Kære forældre

Når I vælger Simmersted Friskole til jeres barn/børn, vælger I også at indgå i et fællesskab om at passe på vores skole.
 
Det er en del af vores værdigrundlag, at vi ønsker en skole, hvor alle forældre yder en indsats, har indflydelse, og engagerer sig i barnets skolegang og skolens hverdag.
 
Det lever vi blandt andet op til, ved hver især at lægge 20 timers arbejde årligt i skolens arbejdsgrupper. Der er mulighed for, at ægtefællen eller bedsteforælder overtager 10 af de 20 timer.
  
Vi vil forsøge at tilgodese, hvis forældre ønsker at være på det samme, eller hver sit lørdagshold, og om man ønsker rengøring i lige eller ulige uger.
 
Arbejdsgrupper

 

Toiletalf Vi har besluttet at toiletterne på vores skole skal være rene. En toiletalf gør toiletter rene 1 ½ time dagligt, mandag-torsdag. Du har ca 12 toilettjanser i løbet af et år. Der er mulighed for at gøre rent mellem 15:30 og 7:30.
Buskørsel Kræver alm. kørekort. Vær med i den hyggelig busgruppe, der henter
skolebørn om morgenen fra 6.45 – 7.55 og kører dem hjem igen imellem kl.13.40 og 15:20
Rengøringsgruppe Hver weekend gøres skolen rent. Rengøringslørdagene foregår oftest lørdage fra 9-12. Du har som forælder 7-8 rengørings-lørdage