Skolebestyrelsens kalender

april
09-04-2019 17:00-20:00 Bestyrelsesmøde
25-04-2019 18:30-22:00 Generalforsamling
29-04-2019 19:00-22:00 Konstituering efter generalforsamling
maj
06-05-2019 17:00-20:00 Bestyrelsesmøde
juni
04-06-2019 17:00-20:00 Bestyrelsesmøde
25-06-2019 18:00-22:00 Bestyrelsesmøde