• Simmersted Friskole- og Fribørnehave
 • 25-04-2018
  13:30-13:50
  Fødselsdag for aprilbørnene · 0A · 1A · 2A · 3A · 5A
  2
 • Carsten Friis (CF) den 18-04-2018
  Hej Alle forældre på Simmersted Friskole og Fribørnehave.

  Så er bestyrelsen ved at være klar til årets generalforsamling på torsdag, og vi glæder os til at diskutere vores friskole med Jer alle sammen.
  Vi er rigtig glade for at der er kommet flere indkomne forslag, som vidner om at I har interesse i at udvikle skolen sammen med os.
  Vi håber og ønsker at vi får en god dialog med Jer omkring disse forslag, og vi som bestyrelse har også behov for at høre Jeres tilkendegivelser, hvilken retning vi skal gå i som skole og børnehave.
  Vi har ikke fået ret mange afbud, så vi glæder os til at der er fuld hus. 

  På bestyrelsens vegne
  Carsten Friis
 • Carsten Friis (CF) den 05-04-2018
  Hej Alle forældre.

  I forbindelse med at der er kommet ny lovgivning omkring tilsynsførende af frie skoler, er det blevet ændret at "en tilsynsførendes valgperiode -der fastsættes af forældrene- må pr. 1. januar højst være 2 år. Selv om tilsynsførende der er valgt for en 4 årig periode kan effektueringen af den nye lovgivningpr. 1. januar 2018 betyde at funktionsperioder på mere end 2 år gøres ugyldige".

  Vores nuværende tilsynsførende, Lasse Brink Lorenz, blev på generalforsamlingen i 2016 valgt for en 4 årig periode.

  Men da der kan være risiko for at dette kan blive erklæret ugyldig, har bestyrelsen vurderet at i forbindelse med generalforsamlingen d. 19. april, vil der være valg af tilsynsførende på Simmersted Friskole og Fribørnehave.
  Lasse vil meget gerne genopstille til posten som tilsynsførende.
  Ellers glæder vi os rigtig meget til at se Jer alle til generalforsamlingen d. 19. april. Og husk at vi i år starter lidt tidligere, da vi har flere spændende punkter vi gerne vil drøfte med Jer forældre og skolekredsmedlemmer.
  Vi ses:-)

  På bestyrelsens vegne

  Carsten Friis
  Bestyrelsesformand